2017. április 15., szombat

Hook vs. Sohaország 2. fejezet


2. fejezet – Találkozás a Sötét Dzsungelben

A Sötét Dzsungel ocsmányabb hely volt, mint mikor Hook utoljára itt járt. A levegőt megtöltötte a pára és rothadás bűze, a kalóz léptei alatt kísértetiesen reccsentek meg az ágak. Az indák és a fák ágai vérmes szörnyetegekként borultak föléjük.
– Bi…biztos, hogy erre kell menni? – dadogta Smee, aki ott botladozott a férfi mögött. Hook bosszúsan felsóhajtott. Már bánta, hogy magával hozta ezt az idiótát.
– Félix utasításai világosak voltak, de ha annyira fél, Mr. Smee, akkor menjen vissza a hajóra. Persze csak ha élve visszatalál. – Ez elég is volt a gyáva tengerésznek. Még szorosabban rátapadt Hookra, majd folytatták útjukat.
Ahogy egyre mélyebbre jutottak, a sötétség lassan úgy ölelte körbe őket, akár egy elátkozott zivatarfelhő. Ami nem is lett volna csoda, hisz az egész dzsungel Pán varázslata alatt állt. Vajon hogyan maradhatott életben az a kölyök ilyen hosszú ideig? Az is lehet, hogy már elvesztette az eszét, ahogy annyian előtte, ha ez a helyzet lehet, hogy megváltás lesz számára a halál. Ez némileg megnyugtatta Hookot. Nem tartotta magát jó még kevésbé becsületes embernek, de ártatlan kölyköket sose mészárolt volna le. Most azonban nincs más választása. Haza kell jutnia az Elvarázsolt Erdőbe, hogy végre bosszút állhasson Milahért. Akkor talán a rémálmoknak is vége szakad.
– Mik… mik ezek a hangok? – nyöszörögte Smee, kizökkentve a férfit sötét gondolataiból. Eddig észre sem vette, hogy az eddigi nyomasztó csendet kísérteties suttogások törték meg. A kapitánynak felállt a hátán a szőr. Mintha Milah, Liam sőt az apja hangját is hallotta volna. Önkéntelenül is megérintette a nyakában függő amulettet, amelyet Felix adott neki, hogy megvédje a dzsungel rémségeitől.
– Maradjon szorosan mögöttem! – szólt hátra Hook, de nem érkezett válasz. Hook ingerülten fordult meg, nem lepődött volna meg, ha az az idióta elájult volna a félelemtől, de mögötte az ösvény teljesen üres volt. Smee nyomtalanul eltűnt.
– Az ördögbe!

***

 – Smee! A fene egye meg! Smee, merre van?! – Hook a legjobb belátása ellenére letért az ösvényről és Smee keresésére indult. Már megmondani se tudta, hány órája rótta a rengeteget, de az idióta tisztjének nyomát sem találta. Közben már legalább száz különböző módon fogadta meg, hogy véget vet Smee életének. Ugyan nem akarta beismerni, de aggódott. Smee nem viselt amulettet, így nem volt immunis a dzsungel varázslatára. Ki tudja, milyen állapotban talál rá, ha egyáltalán megtalálja. Tényleg ostobaság volt elhozni magával, hamarabb kellett volna erre gondolnia.
Hirtelen a szeme sarkából az egyik fa mögül mozgást vélt felfedezni. Hook azonnal arra kapta a fejét.
– Smee? – Nem érkezett válasz. Hook óvatosan közelebb lépett. – Van ott valaki? – Ismét mozdult valami. Hookot elkapta a méreg. – Mutasd magad, gyáva féreg!
– Mi van a nyakadban? – A férfi meghökkent. Egy női hang szólalt meg az árnyék rejtekéből. Hirtelen azt hitte, ismét a dzsungel játszik vele, de a hang kicsit sem hasonlított Milahéra.
– Ki kérdezi? – Erre azonban nem érkezett válasz. – Gyerünk, te nőstény ördög! Mutasd magad! – Ebben a pillanatban a nő kiugrott a fa menedékéből, meglendítette a lábát és ezzel teljes erőből eltalálta Hook legbecsesebb testrészét. A férfi összecsuklott a fájdalomtól.
– Az ördögbe! – nyögött fel, de még ahhoz sem volt ideje, hogy felegyenesedjen, az ismeretlen rámart az ingjére és letépte a nyakából Pán amulettjét. Hook a fájdalom ellenére résen volt és elkapta a vékony csuklót.
– Megállj! Tolvaj! – Rántotta vissza a lányt, aki kibillent az egyensúlyából, de derekasan tartotta magát. Hook megragadta a kerek amulett másik végét, ám a lány görcsösen tartotta. Arcát csuklya fedte, ami a dulakodás közben lecsúszott, felfedve szép, fiatal arcát, amely most eltorzult az erőlködéstől. A szőke fürtök hosszú lófarokban omlottak a vállára. Kék szeme szinte izzott, de az őrület már finom fátyolként ereszkedett le rá. Biztos már napok óta a dzsungelben bolyongott. Hook eltátotta a száját. Szőke haj és kék szem… egy pillanat! Talán a lány az álmából?
Ekkor kísérteties reccsenés hallatszott, majd mindketten hátra vágódtak. Hook döbbenten meredt a kezében tartott amulettre, amely pont kettétört. A férfi agyát elöntötte a pánik.
– Mit műveltél, te ostoba?! – üvöltött rá a lányra, aki szintén a kezében tartott darabra meredt. Szeme lassan kitisztult, vonásai ellazultak, az amulett tehát nem vesztette el teljesen a hatását. A dühös szikra azonban továbbra sem tűnt el a tekintetéből.
– Még hogy én? – vágott vissza. – Miért nem engedted el?
– Minek nézek ki? Őrült buggyantak mentőangyalának? Az az amulett volt az egyetlen biztosíték, hogy kijussak innen! – A lány nem felelt csak elmélyülten tanulmányozni kezdte a fából faragott amulettet, amelyet körbe különféle rúnák díszítettek.
– Még működik – állapította meg, majd letépett egy darabot zöld tunikájából, felfűzte rá az amulettet és a nyakába tette.
– Mit művelsz? – kérdezte Hook döbbenten. A lány közben feltápászkodott.
– Hazamegyek – felelte egyszerűen, majd elindult abba az irányba, amerre a férfi az ösvényt sejtette. Ahogy távolodott, Hookon különös érzés lett úrrá. A dzsungel sötétvarázslata mintha lepelként borította volna be, a füle zúgni kezdett, a fejében ismét megszólaltak a hangok, de ezúttal sokkal erősebben. A lány is megtorpant, majd gyorsan visszasétált. A zúgás és a hangok abban a pillanatban elhallgattak.
– Mi a fene… – morogta a kalóz, miközben föltápászkodott. A lány dühösen fújtatott egyet és úgy meredt rá, mint valami körözött bűnözőre. Amivel igazából nem is állt távol az igazságtól.
– Ne sopánkodj, állj már fel! Induljunk!
– Mit locsogsz itt össze-vissza?
– Nagyon úgy fest, hogy az amulett csak akkor tudja kifejteni a hatását, ha a két darab közel van egymáshoz. Úgyhogy induljunk!
– Mit képzelsz magadról?! Én Hook kapitány vagyok a hét tenger legrettegettebb kalóza és sehova se megyek, ahova nem akarok!
– Hogy oda ne rohanjak – forgatta körbe a szemét a lány. Igazából egész csinos volt kerek arcával és pisze orrával, pont Hook kedvére való, ám az biztos, hogy ilyen idegesítő nőszemélyt még életében nem látott. – Na, gyere már! Vagy életed végéig itt akarsz rostokolni?
– Nekem dolgom van itt, asszony! Keresek valakit, illetve két valakit, mert az idióta első tisztemnek is nyoma veszett.
– Bárkit is keresel itt, az vagy megőrült, vagy meghalt – felelte a lány sztoikus nyugalommal. – Jobb, ha magunkat mentjük. Ehhez te biztos értesz, kalóz. – Az utolsó szót olyan leplezetlen gúnnyal ejtette ki, hogy még a legkarótnyeltebb bűntető bíró is megirigyelhette volna.
– Nem mehetek – közölte csökönyösen Hook. – Keresek valakit, egy fiút. Nem találkoztál vele véletlenül? – A lány meglepetten vonta fel a szemöldökét.
– Egy fiút? – kérdezte, majd hátrált egy lépést. – Téged Pán küldött. Végezni akarsz vele. – Hook kelletlenül bólintott.
– Az akarok azért túlzás – tette hozzá csak a mihez tartás végett. – De muszáj megtennem.
– Miért? Mert Pán talpnyalója vagy? – hangja csak úgy csöpögött a megvetéstől. Hookot elkapta a méreg.
– Az ördög vigye el Pánt! Legszívesebben a saját kezemmel tekerném ki a nyakát! De ő az egyetlen, aki segíthet, hogy hazajussak az Elvarázsolt Erdőbe a legénységemmel együtt! És ha ehhez végeznek kell egy taknyos kölyökkel, akkor megteszem!
– Az Elvarázsolt Erdőbe? – suttogta a lány, kék szeme akkorára kerekedett, hogy a kalóz megpillanthatta benne a saját tükörképét. Aztán a lány lehajtotta a fejét. – Ha elvezetlek hozzá, magaddal viszel? – Hook meghökkent.
– Az Elvarázsolt Erdőbe?
– Igen, én is onnan származom. Szeretnék hazamenni.
– Tényleg tudod, hol van a fiú? – A lány bólintott. Hook egy percig hezitált. Nem tűnt túl jó ötletnek szövetséget kötni egy vadidegen nőszeméllyel, aki ráadásul a Sötét Dzsungelben bolyongott, már ki tudja mennyi ideje. De nála volt az amulett másik fele. És a segítségével talán gyorsabban végezheti el a feladatát. Smee-nek pedig talán már úgyis vége. Végül a férfi kinyújtotta a kezét.
– Kezet rá! – A lány megragadta és pici kezével erősen megszorította.
– Megegyeztünk, Hook kapitány.
– Még a nevedet se tudom – jegyezte meg a kalóz, mire a lány halványan elmosolyodott.
– Csingiling.
 ***
 
– Kapitány! Kapitány, merre van? – Ahogy a percek – vagy talán órák? – teltek Smee kétségbeesett kiáltásai egyre inkább halk vinnyogássá szelídültek. Smee végül szánalomra méltóan lekuporodott egy hatalmas fa tövébe és fülére tapasztotta a kezét, hogy legalább a szerettei kétségbeesett suttogását ki tudja zárni. Ám mindhiába. A hangok mintha nem is a fák közül, hanem a saját fejéből szóltak volna. Még csukott szemhéján át is látta az édesanyja szelíd arcát, ahogy sírva kéri, hogy maradjon otthon vele, ne válassza a tengerészek veszélyes életét…
– Sajnálom, mama… – Smee érezte, ahogy egy könnycsepp csurog végig az arcán.
– Szegény kis matróz, a kapitányod aztán jól pácban hagyott. – Smee összerezzent. Egy pillanatra azt hitte, ismét a képzelete játszik vele, de aztán a félhomályból egy köpenyes alak vált ki, arcán kaján vigyorral. Pán jobb keze volt az.
– Mit akarsz tőlem? – motyogta Smee szánalomra méltóan. Félix felkacagott, majd benyúlt a köpenye zsebébe és előhúzott egy fából faragott amulettet, pont olyat, mint amit előzőleg Hooknak adott.
– Szegény kis matróz, ha jól számolom, a te szánalmas kis akaraterőddel úgy egy órád lehet hátra, míg teljesen elveszted az eszedet. – Smee megborzongott.
– Nem akarok meghalni – nyüszítette. Félix felé nyújtotta a medált.
– A tiéd, ha akarod – Smee azonnal utánakapott, ám Félix fürgén elrántotta az ujjai elől. – De nem ingyen, kis matróz. Van itt valami, amit meg kéne tenned, Pán nagyon hálás lenne érte. – Smee nagyot nyelt.
– Mi… mi lenne az?
– Csak egy apróság… itt van az az idegesítő kis tündér…


A folytatás hamarosan érkezik... :)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése