2015. december 18., péntek

A herceg II. rész 1. fejezet


II. rész
Napsütötte évek után

1. fejezet

A Valéria völgyet Livídia egyik legelszigeteltebb és legeldugottabb helyének tartották a helyiek és az ország minden egyes lakosa, vagyis azok, akik egyáltalán hallottak róla. A völgy az ország déli határának legszélén állt, körbe magas és meredek, szinte teljesen átjárhatatlan hegyek vették körbe. A hegyek csúcsát még nyáron is hótakaró fedte. A völgyet egy széles folyó szelte ketté, a föld jó minőségű és termékeny volt. Ennek a völgynek a közepén állt egy kis falu. Lakói már nemzedékek óta lakták teljes megelégedéssel. A falusiaknak voltak földjeik, állataik, egyeseknek műhelye. Mindenki szabad volt, és a maga ura. Idegen ritkán érkezett a völgybe. Ez nem is volt csoda, hisz még a falusiak se szívesen vágtak neki a hosszú és veszélyes útnak a hegyeken át. Nem is volt rá szükségük. Minden hónapban vásárt tartottak, ahol a gazdák és mesteremberek árut tudtak cserélni, így egyik család sem szenvedett hiányt semmiben. A völgy lakói így éltek békében és nyugalomban. Egy nap azonban valami váratlan dolog történt. Egy katonai csapat érkezett a faluba...

Az a bizonyos vasárnap is úgy kezdődött, mint a többi. A nap még alig bukkant elő a hegycsúcsok mögül. A falu főtere azonban már teli volt nyüzsgéssel. A távoli tanyákról érkezett gazdák, már megérkeztek a szokásos havi vásárra, hogy még legyen idejük kipakolni az árut, és mellesleg beugrani a kocsmába egy kupa borra. A legtöbb házban viszont még csak most készülődtek az indulásra. Mint minden vásár napon most is nagy volt az izgalom. Az asszonyok örültek, hogy végre összejöhetnek a szomszédasszonyokkal egy jó kis pletykálásra, a férfiak megelégedéssel gondoltak arra, hogy végre túladhatnak a terményeiken, a gyerekek pedig egyszerűen csak szerették a vásár forgatagát és a vásárfiát, amit a szerencsésebbek a szüleiktől kaptak. Ám ezúttal volt még egy oka az izgatott hangulatnak. Előző nap ugyanis egy kisebb katonai csapat érkezett a faluba. Nem is volt titok miért. A király ismét hadba vonult a szomszédos ország ellen, a katonák pedig a lehetséges stratégiai pontokat fedezték fel, és persze, ahogy ilyenkor lenni szokott, toboroztak is. Néhány dicsőségre vágyó fiatal fiú már horogra is akadt. Volt azonban egy család, akit egyáltalán nem izgalommal töltött el a katonák megjelenése,… inkább félelemmel…

Azt a reggelt Solto őrnagy ugyanúgy kezdte, mint az összes többit az elmúlt tizenhat évben. Még felesége előtt, a nap első sugaraival ébredt, majd reggeli sétára indult. Ahogy sétája során végigjárta birtokát, mindig büszkeség töltötte el a szívét. Már lassan tizenhat éve ez volt az élete. Meg persze a családja. Mikor tizenhat évvel ezelőtt ide érkeztek a feleségével, Ilina nagyapjának kis birtoka elhagyatottan és teljesen gondozatlanul állt. De mára már, az ő és felesége kemény munkájának hála, a birtok a környék egyik legjobban termő gazdaságává vált. Soltóék bár nem voltak gazdagok, mindenük megvolt, amire csak szükségük lehetett. Hát igen, tizenhat év telt el azóta, hogy Solto ott hagyta a királyi testőrséget, és feleségével együtt ide költöztek, hogy gazdálkodjanak, és ismét virágzóvá tegyék a nagyapa birtokát. És bár Solto tökéletesen boldog volt, és megvolt mindene, néha mégis… hiányzott neki a katonai élet. De aztán mindig eszébe jutott, hogy miért adta fel azt az életet, és cserélte el erre.
 Apa! Várj meg! Solto mosolyogva fordult a hang felé. A fia volt az.

William Solto a korareggeli óra ellenére frissen és boldogan lépett apja mellé. Solto büszkén nézett végig tizenhat éves fián. A fiún, akiért kész volt annak idején feladni az előző életét, a hivatását… Will persze minderről semmit sem tudott. Egész eddigi életét ebben a faluban töltötte. Szerette a falut, a hegyeket és a birtokukat. Néha persze rá is jellemző volt a fiatalok kalandvágya és kíváncsisága. Emiatt is döntött úgy, hogy beszélnie kell az apjával. Hisz tegnap olyan igazságtalanok voltak vele…
 Hát te már fent vagy? veregette meg mosolyogva mellélépő fia karját Solto.
 Elkísérhetlek? karolt bele apjába a fiú.
Így apa és fia továbbindultak. Solto rosszallva csóválta meg a fejét. Ismerte a fiát. Ismerte ezeket a csillogó borostyánszínű szemeket, amelyek semmilyen érzelmet sem tudtak elrejteni. Fia akart valamit.
 Mit szeretnél, Will? kérdezte rosszat sejtve.
Will Solto arcáról akár egy varázsütésre rögtön lehervadt a mosoly. Komoly tekintettel nézett apjára.
 Apa, szeretnék veled menni.
 Anyáddal megmondtuk, hogy most nem lehet. Majd legközelebb.
Solto persze azonnal tudta, mit akar fia. A vásárra akart menni, annak ellenére, hogy tegnap ő és az anyja megtiltották. Persze az ő érdekében, de Solto már akkor tudta, hogy fia nem nyugodott ebbe bele.
 A jövő hónapban is lesz vásár mondta engesztelően Solto.
De Will hevesen megrázta a fejét.
 Jövő hónapban már nem lesznek itt a katonák.
Solto önkéntelenül is összerezzent.
 A katonák?
 Persze, az egész falu erről beszél. Porres atya mesélte, hogy három fiú már be is állt közéjük, és velük mennek a háborúba.
 William Solto! A háborúban és a katonaságban nincs semmi jó! Az a három szerencsétlen gyerek azt hiszi, a katonaélet csupa dicsőség és jólét. De ez csak nagyon ritkán van így.
 Tudom, apa, és ne félj. Eszem ágában sincs katonának állni. Porres atya rengeteget mesélt erről. Igaz, hogy a háború dicsőséget adhat, de csak más emberek halálának árán. Tudod jól, hogy én még a disznóölést sem szeretem.
 Olyan vagy, mint az anyád mosolyodott el megkönnyebbülten Solto.
Igazából halálra rémült. Már azt hitte Will közli: beáll katonának. Milyen szerencse, hogy Will ilyen jószívű, és eszébe sem jut ilyesmi.

Tegnap este történt, hogy Porres atya, a falu lelkésze náluk járt, és miután Will lefeküdt, négyszemközt elmesélte, hogy rengeteg családban álltak elő a fiúk azzal, hogy be akarnak állni katonának. A legtöbbjüket szerencsére sikerült jobb belátásra bírni, de így is félő volt, hogy az első három fiút több is fogja követni.
 Will még nem állt elő ezzel a kívánsággal? kérdezte aggódva Porres atya.
Solto csak legyintett.
 Ugyan már, atyám! Tudja jól, hogy Will imádja a birtokot. Arról nem is szólva, hogy a természete sem engedné.
 Igen, Will tényleg nagyon értelmes fiú. Igazából… többre is vihetné, mint a gazdálkodás.
 Will jó helyen van itt, ahol van felelte Solto szikrázó szemekkel.
 Az ajánlatom továbbra is áll. Kitaníttatom Willt, és utána akár még…
 Köszönöm a jóságát, atyám, de Willnek semmi szüksége tanulásra. Szereti a birtokot, és tudom, hogy ezt akarja. Semmi mást.
 Ahogy gondolod, fiam ezzel Porres atya köszönt és elment.

 Akkor most, hogy ezt tisztáztuk, már veled mehetek? nézett reménykedve apjára Will, és ezzel ki is zökkentette gondolataiból Soltót.
 Nem, Will, itthon kell maradnod segíteni anyádnak. Már tegnap is megmondtam.
 De, apa, ez nem igazságos! Tegnapelőttig még semmi gondod nem volt a vásárral.
 Sajnálom, kisfiam.
 De apa…
 Elég volt Will! Nem mehetsz és kész! És ezzel lezártnak tekintem az ügyet.
 Ez igazságtalan! csattant föl dühösen Will, majd egyetlen szó nélkül faképnél hagyta apját. Solto szomorúan nézett fia után. Ha Will tudná, miért nem engedi el…

Mire Solto befejezte reggeli sétáját, és visszatért a házba, Ilina már felébredt, és reggelit készített. A kandallóban vidáman ropogott a tűz, a házat finom rántotta illata lengte be. Ilina ugyanúgy, mint tizenhat évvel ezelőtt, most is mosolyogva várta férjét. De ahogy meglátta Solto borús arckifejezését, ő is elkomorodott.
 Will? kérdezte a nő rosszat sejtve. Mint jó anya nagyon jól tudta, hogy a tegnapi vita után Will első dolga lesz másnap reggel, hogy beszéljen apjával, és rávegye, hogy engedje el őt a vásárra. Solto bólintott.
 Megmondtam neki, hogy nem mehet.
 Nem fog belenyugodni. Ezt már tegnap is mondtam.
 Igen… nagyon makacs.
 Mint az apja mosolyodott el szeretettel Ilina, de Solto továbbra is komoly maradt.
 Igen, mint az igazi apja.
 Ne mondj ilyet! Will egyáltalán nem olyan, mint… mint…
 Mint a király?
Ilina önkéntelenül is összerezzent, mint mindig, mikor az előző életük szóba került. Már pedig az elmúlt két napban egyre gyakrabban került szóba a dolog.
 Tudom, hogy Will nem olyan folytatta Solto. - De akkor is félek. Ha ő egyszer valamit a fejébe vesz, akkor semmi sem tántoríthatja el. Félek, hogy megint engedni fogunk neki, mint mindig.
 De most nem engedhetünk. Nem kockáztathatjuk meg, hogy azok a katonák esetleg felismerjenek minket. Jobban szeretném, ha te sem mennél.
 Nekem muszáj. El kell adni az árut, különben egy hónapig nem lesz mit ennünk.
 Tudom, de te magad mondtad… mi lesz, ha egy ismerős parancsnok vezeti a katonákat?
 Nem lesz semmi. Ha így is lesz, majd igyekszem elkerülni, ha pedig nem sikerül, akkor majd kedélyesen elbeszélgetünk, megmondom, hogy nagyapád ránk hagyta a birtokot, és úgy döntöttünk, megpróbálkozunk ezzel az élettel. Ha Will nincs a közelben, nem lehet baj.
 Remélem, igazad lesz. De Will miatt még mindig aggódom. Azt is el tudom képzelni, hogy egyedül megy be a faluba anélkül, hogy szólna nekünk.
 Ne félj, nem buta fiú. Eszébe sem jutna ilyesmit csinálni.
 Néha arra gondolok, hogy talán jobb lenne, ha elmondanánk neki…
 Nem Ilina! Mikor belekezdtünk ebbe az egészbe, megfogadtuk, hogy nem mondjuk el Willnek az igazat csak, ha nincs más választásunk. Erre az estre meg megírtuk azt a levelet…
 Amit nem tud majd elolvasni, mert te azt sem engeded meg, hogy Porres atya olvasni tanítsa.
 Mégis mit kellett volna tennem?  Hagyni, hogy tanuljon, aztán Porres atya elküldje valami iskolába, és kikerüljön a nagyvilágba? Ez az ő esetében akár halálos ítélet is lehetne. Ne kísértsük a sorsot, Ilina. Így is csoda, hogy idáig eljutottunk. Emlékszel, még annak idején, milyen nehéz volt eltűnni az udvarból?
 Igen, pontosan emlékszem. De azzal is tisztában kell lennünk, hogy nem védhetjük meg Willt örökké. Egy nap… egy nap majd magára marad.
 De addigra már felnőtt ember lesz családdal és gyerekekkel, és eszébe sem fog jutni, hogy elmenjen innen.
 Reméljük, így lesz…
Ezzel a házaspár elbúcsúzott, és Solto elindult a vásárba.  Azt sajnos nem tudták, hogy tizenhat éves fiúk, ahogy az a fiataloknál szokás volt, sokkal meggondolatlanabb, mint ahogy azt szüleik gondolták…

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése